KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

Kişisel verilerin korunması hukuku, kişisel verilerin işlenmesinde ..

incele

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, bünyesinde çok çeşitli hukuki uyuşmazlıkların çözümünü barındıran..

incele

İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdare hukuku, idarenin kuruluş işleyişine uygulanan kuralların bütünüdür.

incele

KİRA HUKUKU

Kira Hukuku kiraya veren ile kiracı arasındaki uyuşmazlıkları konu alan bir daldır.

incele

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HUKUKU

Fikir ve yaratıcılık sonucu oluşan ürünlerin korunmasını ve bu ürünlerle ilgili..

incele

ŞİRKET BİRLEŞME VE DEVRALMALARI

Bir şirketin satın alınması veya şirketle birleşme işlemlerinde, hedef şirketin devralınmasından ..

incele

GAYRİMENKUL HUKUKU

ayrimenkul hukuku, içerisinde çok çeşitli uyuşmazlıkları barındıran bir hukuk dalıdır….

incele

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

Arslan Hukuk Bürosu olarak uyuşmazlıkların çözümünde dava yoluna …

incele

TANIMA VE TENFİZ HUKUKU

Tanıma ve Tenfiz Hukuku, yabancı mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme…

incele

İCRA İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku, alacağını tahsil edemeyen bir alacaklının…

incele

TÜKETİCİ HUKUKU

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup…

incele

YABANCILAR VE VATANDASLIK HUKUKU

İç hukukumuzda, yabancılar hukukuna dair mevzuat ve Anayasa’nın 90.maddesi …

incele

AİLE HUKUKU

Arslan Hukuk Bürosu olarak, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre…

incele

ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU

Hukukumuzda kişilerin, temel hak ve özgürlüklerinin ihlalleri …

incele

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Özel ve/veya tüzel kişilerin karşılaştığı her türlü hukuki işlemlerde veya hak ihlallerinde …

incele

HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT ALACAĞI

Borçlar kanunun 49.maddesinde; kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına ….

incele

MALPRAKTİS (DOKTOR HATASI)

Malpraktis(Doktor hatası), bir tıp doktorunun, mesleğini icra ….

incele