Özel ve/veya tüzel kişilerin karşılaştığı her türlü hukuki işlemlerde veya hak ihlallerinde gerekli tespitlerin yapılması, olası sonuçların belirlenmesi, alternatif çözüm yollarına başvurulması ve bu süreçte alınması gereken tedbirlerin uygulanması için her türlü hukuki desteğe ilişkin verilen hizmete hukuki danışmanlık denir.

Arslan Hukuk olarak biz de tecrübeli ve uzman kadromuz ile gerek şahıslara gerekse şirketlere karşılaştıkları hukuki sorunlarda veya gerçekleştirmeleri gereken hukuki işlemlerde en uygun çözüm yolunu tespit ederek süreç içerisinde gereken yasal adımların atılması konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Örneğin bir işveren olarak işçi çıkarma durumunda izlenmesi gereken hukuki yolun belirlenmesi, işçiye ödenecek alacak kalemlerinin tespiti, bir işçi olarak işyerinde yaşadığınız herhangi bir haksız durum karşısında nasıl davranmanız gerektiği, fesih hakkınızın doğup doğmadığı, doğdu ise hangi prosedürleri gerçekleştirmeniz gerektiği konusunda hukuki görüş verilmesi, gerçek kişi ve/veya tüzel kişilerin birbirleriyle imzaladıkları sözleşmelerin hukuki yönden değerlendirilmesi ve eksik hususların tespit edilmesi halinde bu yönde sözleşmede değişiklik yapılması, bir gayrimenkulün tahliye edilmesi aşamasında kiracıya/kiraya verene yapılması gereken bildirimlerin belirlenmesi, yapılacak bildirimin süresinin belirlenmesi ve usulüne uygun tahliyenin gerçekleştirilmesi, taşınır veya taşınmazların satış işlemleri için ilgili idarelere başvuru yapılması, silah taşıma veya bulundurma ruhsatı alınması konusunda gerekli idarelere başvuru yapılması, şirketler nezdinde gerçekleşen genel kurul toplantılarına katılma, adli sicil/arşiv sicil kaydının silinmesi için gerekli idareye başvurulması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlularının işledikleri veriler hususunda bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda veri sorumlusunun yönlendirilmesi, müvekkilleri temsilen kat malikleri toplantılarına katılma, bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda dava yolunun mu yoksa alternatif çözüm yollarından birinin mi tercih edileceği hususunda hukuki görüş verilmesi, alacaklı konumundaki kişilerin borçlarının tahsili amacıyla gerekli yasal adımların atılması, vekilliğini üstlendiğimiz gerçek veya tüzel kişilere mahkemeler, icra müdürlükleri, SGK vs. gibi idarelerden gönderilen müzekkerelere karşı cevapların hazırlanması, haksız ve mesnetsiz şekilde başlatılan icra takibi veya açılan davalara karşı nasıl hareket edileceği konusunda hukuki süreç belirlenmesi, müvekkillere gönderilen ihtarnamelere karşı cevabi ihtarnamelerin hazırlanması, hak ihlallerinin yaşanması halinde savcılık makamı başta olmak üzere gerekli mercilere şikayette bulunulması, şirketlerin vergi daireleri, SGK vs. gibi çeşitli idareler tarafından rutin denetlemelerinde aranan hukuki her türlü sosyal kriterlerin oluşturulması ve uygulamaya başlanması için yönlendirme yapılması gibi daha birçok uyuşmazlık veya hukuki işleme dair durum analizi, tespit ve ardından çözüm yolunun belirlenmesi şeklinde verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmetimiz ile siz değerli özel ve/veya tüzel kişilerin çeşitli kurumlar veya özel kişiler nezdinde gerçekleştireceğiniz hukuki işlemlerinizi en doğru ve hukuki ilkeler doğrultusunda güvenilir şekilde gerçekleştirmeniz sağlanmakta ve herhangi bir hak ihlali ile karşılaşmamanız için veya karşılaştığınız ihtimalde de ivedi bir şekilde uygulanması gereken tedbirler bakımından yasal yollara başvurulmaktadır.