Boşanma sonrası velayetin anne ve baba tarafından ortak kullanılması mümkün müdür?

BOŞANMA SONRASI VELAYETİN ANNE VE BABA TARAFINDAN ORTAK KULLANILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Birçoğumuz ortak velayeti duymamış olabilir ya da duymuş olup da nasıl olacağını, hangi durumda ortak kullanılabileceğini bilmiyor ve merak ediyor olabilir.

Ortak velayet, boşanma sonrasında çocuğun velayet hakkının eşlerin her ikisine de birden verilmesi demektir. Bir diğer ifadeyle hepimizin bildiği müşterek çocuğun velayetinin anne veya babasına tek başına verilmeyip her ikisinin de ortak olarak kullanmasının sağlanmasıdır.

Ortak velayet kanunlarımızda düzenlenmemiş olup, yargı kararları ile uygulamaya geçmiştir. Mahkeme tarafından ortak velayete karar verilebilmesi için belirli şartlar gerekmektedir. Şöyle ki:

-Öncelikle anne ve babanın birlikte ortak velayeti mahkemeden talep etmesi gerekir. Yoksa taraflardan sadece birinin ortak velayet talep etmesi mahkemenin ortak velayete karar vermesi için yeterli değildir. Eşler arasında bu konuda mutabakat olmalıdır. Bunun sebebi, ortak velayet uygulamasının birçok sorun yaratabilecek olmasıdır. Zira çocuğun velayet hakkının kullanılmasında her iki tarafın da her olayda onayı gerekecektir. Bu nedenle ortak velayet, genellikle anlaşmalı boşanma davalarında uygulama alanı bulmaktadır.

-Tarafların mahkemeden talep ettikleri ortak velayet hakkının kullanımına mahkemenin onay verebilmesi için çocuğun fikri, ahlaki, bedeni, sağlık ve eğitsel yönden kişisel gelişiminin sağlanmasında üstün yararının olduğuna kanaat getirmesi gerekir. Zira velayet konusu kamu düzeninden olduğu için mahkeme tarafların talepleri ile de bağlı değildir. Ortak velayetin müşterek çocuğun yararına olup olmayacağını mahkeme her somut olayın şartlarına göre pedagogdan alacağı sosyal inceleme raporu doğrultusunda takdir edecektir. Yerleşik mahkeme kararlarına göre anne ve babanın bilinçli ebeveynler olması, müşterek çocuğun istek ve düşüncelerine önem vermesi, menfaatini gözetmesi ve bu noktada birbirleri ile uzlaşıp ortak karar alma becerisi göstermesi ortak velayetin tesisi için önemli kriterlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir