Kategori Arşivleri: Uncategorized

Boşanma sonrası velayetin anne ve baba tarafından ortak kullanılması mümkün müdür?

BOŞANMA SONRASI VELAYETİN ANNE VE BABA TARAFINDAN ORTAK KULLANILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? Birçoğumuz ortak velayeti duymamış olabilir ya da duymuş olup da nasıl olacağını, hangi durumda ortak kullanılabileceğini bilmiyor ve merak ediyor olabilir. Ortak velayet, boşanma sonrasında çocuğun velayet hakkının eşlerin her ikisine de birden verilmesi demektir. Bir diğer ifadeyle hepimizin bildiği müşterek çocuğun velayetinin anne […]

Av. Hilmiye Arslan Tan Kimdir?

Av. Hilmiye Arslan Tan Kimdir? Türkiye’nin ünlü avukatlarından Hilmiye Arslan Tan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, İngiltere’de Middlesex Üniversitesi’nde Sözleşme ve Ticaret Hukuku alanında sertifika programlarına katılmış hemen akabinde yine İngiltere’de Hertfordshire Üniversitesi’ndeki Uluslararası Ticaret Hukuku (e-ticaret de dâhil olmak üzere) (International Trade Law and E-Commerce) ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku (Data Protection Act) […]

Doktorun/Hastanenin yeterli aydınlatma yapmaması sorumluluğuna sebep olur!

Tedavi olan hastaya doktorun tüm gerekli tedavileri uygulaması halinde dahi doktor/hastanenin tıbbi tedavinin olası sonuçları hakkında yeterli aydınlatma yapmaması sorumluluğuna sebep olacaktır. Hastanede ameliyat olan kişinin taburcu olduktan sonra felç olduğu olayda hastanenin kendilerini ameliyat öncesinde olası komplikasyonlarına dair yeterince aydınlatmadığından bahisle Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, Mahkeme 20.10.2021 tarihinde 2017/430 başvuru numarası ile verdiği kararda […]

HAMİLİNE YAZILI PAYLARIN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK)’YA KAYIT ZORUNLULUĞU İÇİN VERİLEN SÜRE 31.12.2021’DE SONA ERİYOR.

Anonim şirket paylarını temsil eden hisseler nama yada hamiline yazılı olarak çıkarılabilmektedir. Ancak hamiline yazılı senet çıkarabilmek için nama yazılı hisse bedelinin şirkete ödenmiş olması gerekmektedir. Bununla birlikte nama yazılı hisse senedi bedelinin ödenmesinden itibaren 3 ay içinde şirket yönetim kurulu karar alarak hamiline yazılı hisse senedi çıkartılmasına karar verebilir.   Hamiline yazılı hisse senetleri üzerinde […]