HAMİLİNE YAZILI PAYLARIN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK)’YA KAYIT ZORUNLULUĞU İÇİN VERİLEN SÜRE 31.12.2021’DE SONA ERİYOR.

Anonim şirket paylarını temsil eden hisseler nama yada hamiline yazılı olarak çıkarılabilmektedir. Ancak hamiline yazılı senet çıkarabilmek için nama yazılı hisse bedelinin şirkete ödenmiş olması gerekmektedir. Bununla birlikte nama yazılı hisse senedi bedelinin ödenmesinden itibaren 3 ay içinde şirket yönetim kurulu karar alarak hamiline yazılı hisse senedi çıkartılmasına karar verebilir.  

Hamiline yazılı hisse senetleri üzerinde isim yazmadığı için para gibi elden ele zilyetlikle devredilebilmekte, hiçbir yere bildirim yapılması gerekmemektedir. Ancak 31.12.2020 tarihinde Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle halka açık olmayan anonim şirketlerin hamiline yazılı pay senetlerinin ve sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’na bildirilmesi zorunluluğunu getirilmiştir. Bu değişikliğin amacı şeffaflığı güçlendirmek olduğu söylenip hamiline yazılı senetlerin kimin elinde olduğunun tespiti sağlanmaktadır. 

Yapılan düzenlemede öncelikle hamiline hisse senedi bastıran şirket hamiline yazılı senedi elinde bulunduran kişiyi biliyor ise buna sahip olanların bilgilerini ve sahip olunan hisse adedini MKK’ya bildirmelidir. 

Diğer taraftan hamiline yazılı hisse senedi sahibi hissedar 01.04.2021 tarihinden başlamak üzere şirket yönetim kuruluna başvurarak hisselerinin MKK’ya kaydedilmesini talep edecektir. Hissedarın buradaki başvuru süresi 31.12.2021 tarihine kadardır. Hissedar, şirkete başvuruda bulunmaması halinde yapılacak genel kurula katılamayacaktır. Zira bundan sonra yapılacak genel kurullarda MKK’da yer alan hissedar listesi baz alınacaktır. Ayrıca MKK’ya bildirilmemiş hamiline yazılı hisse senedi sahibi şirkete karşı hak talebinde bulunamayacak, şirket genel kuruluna katılamayacaktır. Hamiline yazılı pay senedini devaralan yeni hissedarın MKK’ya bildirimde bulunmaması halinde ilgili hissedar hakkında 5.000 TL idari para cezası uygulanabilecektir. Hissedarın şirkete yapacağı bu başvurusuna rağmen şirket 5 gün içinde MKK’ya hissedar bilgisi ile hisse miktarını bildirmez ise şirket yönetim kurulu üyeleri hakkında 20.000 TL idari para cezasına hükmedilebilecektir. 

01.04.2021 tarihinden itibaren hamiline yazılı hisse senedi çıkartılması halinde işbu senetleri hissedarlara teslim etmeden evvel, pay sahibine ve miktarına ilişkin bilgiyi MKK’ya bildirmeyen yönetim kurulu üyeleri hakkında da yine 20.000 TL idari para cezasına hükmedilebilecektir.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir